Galleria
DIP
SIPP
SIMM
DIMM
RIMM
SODIMM
COASt
 
RAM TYPE: 21
.
Da IDE HD a SSD CF
Clonare un Hard Disk
con Windows 98 SE
su un "SSD" Compact Flash
RAM TYPE » DIP
16 pin DIP Static RAM 16 pin DIP Static RAM
16 pin DIP Static RAM
20 pin DIP Static RAM
20 pin DIP Static RAM
24 pin DIP Static RAM
24 pin DIP Static RAM
Link veloci DIP
Statistiche gruppi
3 [DIP] • 1 [SIPP] • 6 [SIMM] • 6 [DIMM] • 1 [RIMM] • 3 [SODIMM] • 1 [COASt]